Rozwój i możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii w systemach miejskich w miastach Polski. - MarcinRuciński - marcinrucinski

"...few years ago a technology limited us
today We are implementing our dreams..."I don't stop when I'm tired.
I stop when I'm done.
Przejdź do treści

Menu główne:

Rozwój i możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii w systemach miejskich w miastach Polski.

marcinrucinski
Opublikowany przez w AFC ·
Co rozumiemy przez pojęcie system miejski ? Otóż wg mnie są to systemy funkcjonujące prawie w każdym mieście takie jak:
- system biletowy
- system ewidencji mieszkańców
- system ewidencji przedsiębiorców
- system ewidencji uczniów w każdej szkole
- system ewidencji dzieci w przedszkolach i żłobkach
- system finansowy
- system w bibliotece
- system w OSiR
- system ewidencji chorych i korzystających z pomocy lekarza rejonowego (POZ)
oraz wszelkie inne systemy wykorzystujące m.in. dane mieszkańców.
Jak widać na powyższej liście wbrew pozorom liczba funkcjonujących systemów w miastach jest bardzo duża, a na dodatek z biegiem czasu oraz ze zwiększaniem się liczby mieszkańców staje się coraz dłuższa. Konsekwencją tego konieczne jest zapewnienie przez organy funkcjonujące w ramach miasta m.in. coraz lepszej infrastruktury teleinformatycznej oraz zwiększanie poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo zwiększanie ilości systemów oraz ich funkcjonalności generuje bardzo wysokie koszta, które są wymagane do ich utrzymania i zapewnienia poprawnego funkcjonowania.
Zatem pojawia się coraz częściej pytanie ze strony władz różnych miast w Polsce – czy istnieje możliwość czy też rozwiązania, które pozwolą nam na utrzymanie a nawet zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa obecnych systemów przy jednoczesnym zachowaniu dzisiejszego poziomu kosztów ich utrzymania. Oczywiście utrzymanie dzisiejszych kosztów to minimum jest oczekiwań finansowych po stronie władz. Bardzo często władze miast dążą do tego, aby koszty te zostały zredukowane o kilkanaście a nawet kilkadziesiąt procent. Kolejnym problemem jaki istnieje po stronie miasta to problem z ewentualnym finansowaniem modernizacji lub wdrożenia nowych rozwiązań. Budżety miast nierzadko są mocno obciążone podstawowymi kosztami związanymi z utrzymaniem i funkcjonowaniem miasta, tak więc każde ich obciążenie dodatkowymi inwestycjami bardzo często jest po prostu niemożliwe.
Tak więc – kolejne pytania są „Jak i co można zrobić ?”, „Jak można zapewnić prawidłowy rozwój systemów ?”, „Jak odciążyć budżet miasta w zakresie utrzymania i wdrażania nowych rozwiązań?”.
Dużo tych pytań zaczynających się od słowa „Jak”. Ale z drugiej strony właśnie to słowo powoduje, że z każdym dniem technologia rozwija się do przodu, a my możemy korzystać z jej dobrodziejstw.
Wracając do głównego tematu dzisiejszej mojej publikacji chciałbym się wspólnie z Wami zastanowić czy na te „jak” możemy sobie już dzisiaj spróbować odpowiedzieć.
Czym spowodowana jest tak duża ilość różnego rodzaju systemów funkcjonujących w miastach i korzystających bardzo często z tych samych lub podobnych danych ? W mojej ocenie przyczyna tego jest bardzo prosta. Konieczne jest bardzo często szybkie wdrożenie nowego systemu czy też rozwiązania w danej dziedzinie np. w przedszkolu, a co za tym idzie realizowane jest zamówienie w trybie publicznym (przetarg) gdzie nie jest wymagana integracja z obecnie funkcjonującymi systemami. Dodatkowo pomimo tego, że są to systemy działające w ramach jednego miasta to często właściciele tych systemów są całkiem różni. Wobec tego mając na uwadze obniżenie kosztów ewentualnego wdrożenia oraz skrócenie czasu jaki jest niezbędny na to, miasta decydują się na nie integrowania nowych rozwiązań już z obecnie funkcjonującymi. Wyobraźmy sobie np. konieczność zintegrowania nowego systemu np. dla jednego z basenów w dużym mieście z systemem ewidencji mieszkańców i przedsiębiorców już funkcjonującym. Niby wydaje się to na niezbyt skomplikowane, jednakże jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że obecny system:
  • został wdrożony więcej niż 5 lat temu
  • brak jest zapewnionej odpowiedniej i systematycznej     opieki powdrożeniowej
  • właścicielem systemu jest wydział sportu i     rekreacji
zauważamy, iż zaczynają się nam generować pierwsze problemy. Musimy pamiętać, że jeżeli miasto jako zamawiający otwiera postępowanie w trybie zamówienia publicznego, to po stronie zamawiającego (miasta) leży obowiązek jak najbardziej dokładnego jego opisania w tym również opisania w naszym przypadku funkcjonujących systemów, zapewnienia niezbędnej dokumentacji itp..
Jaki z tego jest wniosek ? Otóż, bardzo często integracja istniejących od kilku lat systemów w mieście jest niemożliwa lub też koszt tej integracji może być wyższy niż wdrożenie całkowicie nowego systemu o większej funkcjonalności i wykorzystującego nowoczesne technologie.
Ale teraz kolejne pytanie – jak miasto może sfinansować tego typu wdrożenie. Nie jest tajemnicą, że wdrożenia dużych, bezpiecznych i funkcjonalnych systemów jest kosztowne i często koszty te są ponad siły budżetu. Jednakże mając to na względzie rynek oraz biznes nie lubi gdy nic się nie dzieje. I wobec tego wymyślono i z sukcesem uruchomiono kilka rozwiązań pozwalających pomóc miastom lub innym instytucjom finansowanym z budżetu miejskiego lub centralnego. Pierwszym najlepszym przykładem może być pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Niestety jeżeli sam efekt jest bardzo oczekiwany i pozytywny to droga aby go zdobyć jest bardzo kręta i długa. Ilość dokumentów, wniosków, analiz jakie trzeba przygotować i przekazać niestety jest duża. Dodatkowo prawidłowe przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji nie gwarantuje w 100% pozyskanie środków z tych funduszy. Wobec czego jest kolejna często praktykowana możliwość – partnerstwo publiczno prywatne w skrócie PPP. Można to opisać w taki sposób, że zawiązywane jest konsorcjum składające się z instytucji publicznej oraz firmy prywatnej. Konsorcjum to określa w wspólnej umowie rozłożenie kosztów wdrożenia nowych rozwiązań. Np. miasto potrzebuje nowy system, zgłasza się firma mogąca go dostarczyć. Firma ta proponuje dostarczenie nowego systemu za 50% procent rzeczywistych kosztów, jednakże w zamian za brakujące wynagrodzenie przez okres przykładowo 10 lat, wszelkie operacje wykonywane w tym systemie będą obsługiwane przez dostawcę. Dodatkowo firma przez określony czas (10lat) będzie świadczyła płatne usługi utrzymaniowo - serwisowe. W ten oto sposób dostawca wbrew pozorom zapewnia sobie przez okres 10 lat stałe wpływy z tytułu obsługi i opieki serwisowej, natomiast instytucja publiczna wdraża nowe rozwiązanie za połowę ceny. Ostatnim bardzo popularnym rozwiązaniem jest tzw. model operatorski. Rozwiązanie to oparte jest na całkowicie początkowo bezkosztowym wdrożeniu systemu w mieście przez dostawcę. Oczywiście nigdy nie ma nic za darmo, także i w tym przypadku. W takiej formie dostawca dostarcza nowe systemy/rozwiązania do miasta w ramach podpisanej umowy z miastem. W zamian za dostarczenie operator przez określony czas pobiera np. w formie prowizji od każdej operacji ustaloną najczęściej procentowo kwotę.
W mojej ocenie mając na uwadze wszystko powyższe najbardziej optymalnymi rozwiązaniami na rynku polskim są: model zakupowy oraz model operatorski. Rozwiązania PPP pomimo, że na początku wyglądają bardzo obiecująco są w perspektywie czasu bardzo ryzykowne. Kolejna sprawa do specyficzne warunki wyboru dostawcy w takim modelu tak aby nie naruszyć przepisów ustawy PzP.
Jako ekspert i konsultant mający dość duże doświadczenie, głównie jako strona zamawiająca rekomenduje w pierwszej kolejności oczywiście pokrycie całego zakupu/wdrożenia z budżetu miasta lub instytucji. Jednakże wiedząc również jak bardzo obciążone potrafią być już te budżety proponuję aby strona zamawiająca przeanalizowała możliwość wykorzystania modelu operatorskiego. Wbrew pozorom firmy komercyjne są bardzo chętne do takich form współpracy z urzędami. Umowy bardzo często są wieloletnie co pozwala im dużo łatwiej sfinansować w swoim zakresie ze środków kredytowych.
Podsumowując moją publikację chciałbym powiedzieć, że wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dla miast jest możliwe. Potrzebne są jak to często bywa – decyzje i osoby, które mogą i potrafią je podjąć. Zwlekanie z różnymi wdrożeniami przy jednoczesnym utrzymywaniu nierzadko „na siłe” przestarzałych rozwiązań może spowodować, żę w pewnym momencie stare systemy odmówią posłuszeństwa. Skutków nie trzeba opisywać jeżeli wyłączony system był jednym z głównych systemów funkcjonujących w mieście.Brak komentarzy


Kilkunastoletnie doświadczenie i wiedza to moje atuty.

Marcin Ruciński Consulting
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego