Odwołania

Minął już ponad tydzień od publikacji ogłoszenia przez ZTM Warszawa o zamówieniu na dostawę i utrzymanie nowego systemu biletowego. Zgodnie z moimi oczekiwaniami i posiadanym doświadczeniem, spodziewałem się już na tym etapie złożenia odwołań od potencjalnych dostawców.

W dniu 30 października 2023, do ZTM Warszawa wpłynęły dwa odwołania:

  • Mennica Polska
  • Asseco Data Systems

Kwestie jakie zostały poruszone dotyczą w głównej mierze części dotyczącej wymogów związanych z doświadczeniem, którym muszą się wykazać chętni aby móc wziąć udział w kolejnym etapie postępowania.

Więcej szczegółów znajduje się na platformie zakupowej pod adresem:

https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/111185/details