Interakcje międzyludzkie towarzyszą nam każdego dnia, praktycznie w każdym miejscu, w którym się znajdujemy: czy to w drodze do pracy, np. w tramwaju, w windzie, w sklepie i w wielu, wielu innych. Poza tym nawet rozmawiając przez telefon czy platformy internetowe, doświadczamy interakcji z drugą osobą. Relacje międzyludzkie w większości przypadków nie mają dla nas neutralnego wydźwięku – są pozytywne lub negatywne. W relacji między ludźmi potrzebne jest posiadanie wiedzy o tej drugiej osobie, ale także o samym sobie.

Budowanie i trwanie w relacji z drugą osobą jest podstawową potrzebą ludzką. Ponadto stanowi istotną część naszego życia: rodzinnego, osobistego, towarzyskiego, partnerskiego, a także biznesowego. Co dają nam relacje z innymi? Dzięki nim możemy czerpać większą przyjemność z różnych sfer naszego życia. Stajemy się przez to szczęśliwsi, odczuwamy wyższą satysfakcję ze związków z innymi ludźmi. Dlatego właśnie warto poświęcać czas i energię na tworzenie dojrzałych związków. Budowanie relacji jest jedną z podstawowych umiejętności społecznych, dzięki której człowiek potrafi dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Posiadanie tej umiejętności pozwala mu na realizację zamierzonych celów własnych oraz innych, zaspokajanie potrzeb m.in. przynależności do grupy oraz na samorealizację w obszarze prywatnym i zawodowym.

Firma Marcin Ruciński Consulting oferuje szkolenia z zakresu budowania relacji międzyludzkich, zwłaszcza relacji biznesowych. Dzięki naszym usługom Twój biznes zacznie rosnąć a Ty będziesz poznawał wielu ciekawych ludzi i klientów !